MƏHSUL KATEQORİYALARI

KABEL SİSTEMLƏRİ

İSTİLİK SİSTEMLƏRİ

NASOSLAR

PPR BORU VƏ FİTTİNQLƏR

PVC BORU VƏ FİTTİNQLƏR

PEX BORU VƏ FİTTİNQLƏR

İZOLYASİYA SİSTEMLƏRİ

SİMİSTİTELLƏR

DƏMİR BORU VƏ FİTTİNQLƏR

SU VƏ QAZ ŞLANQLARI

DUŞ VƏ BEDE SEPLƏRİ

HAMAM VƏ MƏTBƏX AKSESSUARLARI

METAL VİNTİLLƏR

BRONZA FİTTİNQLƏR

SİFON VƏ TRAPLAR

UNİTAZ BAÇOKLARI VƏ MEXANİZMLƏR

QARIŞIQ MƏHSULLAR

REZİN ŞLANQLAR